Första förberedelserna för renoveringar

Renoveringsprojekt kommer i alla möjliga former. Ibland handlar det bara om att måla om ett par väggar. Andra gånger är det hela rum som ska rivas ut och totalrenoveras. Och medan mer omfattande renoveringar kommer kräva bättre planering, är planeringen fortfarande ett viktigt steg i vilken renovering som helst.

Börja med en budget

Innan man tacklar något annat gäller det att tänka på hur mycket renoveringen kan få kosta. Mindre renoveringar kan man ofta betala för ur egen ficka. Men när det kommer till större projekt är det mycket troligt att man behöver ta kontakt med banken och se om det går att höja bostadslånet. Efter en beräkning på vad allt potentiellt kommer att kosta är det klokt att sedan lägga på ytterligare 10%. Detta garderar för saker som materialspill och oförutsedda händelser under renoveringens gång.

Tänk på vem som gör vad

En hel del renoveringsprojekt är möjliga av hanteras utan att man behöver involvera hantverkare. Men är man det minsta tveksam är det alltid rekommenderat att ta hjälp av någon mer kunnig. Familjemedlemmar och vänner med expertis kan naturligtvis vara till stor hjälp, men förr eller senare stöter man på en renovering där hjälp från en hantverkare krävs. Var noga med att inte överskatta den egna förmågan. Gör man ett fel som en hantverkare sedan måste göra om kommer det mest troligt att inte bara kosta mer tid, utan även mer pengar. Om budgeten då spricker kan man hamna i ett jobbig sits.

Efterforska hantverkare och var tidigt ute

Många hantverkare har fullt upp under ”renoveringstider” på året. Är man inte ute i god tid kan man få svårt att få tag på någon som kan komma när man behöver dem. Se också till att göra tillräckligt med efterforskning om hantverkaren. Har de många missnöjda kunder bakom sig är det helt klart något man vill veta. Se även till att skriva kontrakt med hantverkaren så alla inblandade vet vad som gäller. Detta kan även låta en undvika otrevliga händelser.