Renovera i en bostadsrätt – vad får man göra?

Omkring en femtedel av alla hushåll i Sverige bor i bostadsrätter. Och alla som bor i en bör veta vad de kan och inte kan renovera och förändra i sin bostad. Detta är dock inte alltid så lätt att säga då det kan variera en del från förening till förening. Men vissa saker kan man nästan garantera alltid fungerar på samma sätt, oavsett vilken förening man tillhör.Ansvaret för underhåll är många gånger ganska tydligt uppdelat  mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. Majoriteten av det som är synligt på insidan av lägenheten är bostadsrättshavarens uppgift att underhålla, och mycket av det är också dennes rätt att förändra. Inom resonabla gränser så klart. Man kan i regel inte välja att göra ett fönster mellan två av rummet till exempel.Praktiskt taget allt som rör själva ytskikten är sådant som bostadsrättshavaren får renovera och ändra på som de vill. Det inkluderar att göra saker som att byta golv. Även saker som kommer med lägenheten, som innerdörrar kan bytas ut eller tas bort helt om man så vill.Saker och ting som kan beröras av renoveringen men som faller under föreningens ansvar inkluderar saker som:

  • Avlopp
  • Golvbrunnar
  • Ventiler
  • Elinstallationer
  • Element
  • Fönster

Planerar man en renovering som på något sätt rör dessa i större utsträckning än att exempelvis måla om elementet måste man alltid höra med föreningen först och få det godkänt.Föreningen i sin tur ansvarar självklart för allt som ligger utanför själva lägenheterna och byggnadens yttre. Men en del renoveringar som föreningen ansvarar över kan komma att påverka lägenheterna. Ibland i väldigt hög grad. Det kanske mest extrema fall av detta är om föreningen måste genomföra ett stambyte. Detta är ett väldigt omfattande projekt som oftast betyder att bostadsrättshavaren under en period inte kommer att kunna använda lägenheten. Andra mindre projekt kan vara att föreningen beslutat att byta ut fönstren eller ytterdörrarna till lägenheterna.